Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli informuje, że można zgłaszać chęć uczestnictwa w programie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

Kto może zostać uczestnikiem Programu:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022 

Do pobrania;

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971.docx

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-9-do-programu-1633962976.docx

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-13-do-programu-1633963043.docx

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-14-do-programu-1633963047.docx

 

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli pod nr telefonu 25 755 46 87. Zgłaszać się można do dnia 21.10.2021r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie