Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2022

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Serokomla. W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2020 roku nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie  jednoosobowym, albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość wsparcia w ramach jednorazowego dodatku osłonowego wynosi:

  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:  400 zł  lub 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.  
  • Dla gospodarstwa 2-3 osobowego: 600 zł lub 750 zł,  gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa itp.  
  • Dla gospodarstwa 4-5 osobowego: 850 zł lub 1062,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,  kuchnia węglowa itp.    
  • Dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego: 1150 zł lub 1437,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.   

WAŻNE!  Chcąc uzyskać świadczenie w podwyższonej wysokości należy wcześniej zgłosić budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w Urzędzie Gminy w Serokomli pok. nr 12 tel. 025 / 623 97 58 (deklaracja jest też dostępna na stronie gminy).

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch formach:
w 2 równych ratach (wtedy wniosek należy złożyć do 31.01.2022 r.) lub jednorazowo (wniosek trzeba złożyć do 31.10.2022 r.).

Wzór wniosku o dodatek osłonowy stanowi załącznik  do niniejszej informacji, jest również możliwy do pobrania  ze strony Ministerstwa Środowiska i Klimatu.

Obsługa dodatków osłonowych będzie realizowana w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli - świadczenia rodzinne. Wnioski należy składać od dnia 18 stycznia 2022 roku. Można to zrobić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br., nadal będą mogły ubiegać się
o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata  w pełnej wysokości  dodatku zostanie zrealizowana do dnia 2 grudnia 2022 r.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie