Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli poszukuje wolontariuszy!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2022

Seniorze! #ZostańWDomu

Akcja#WspierajSeniora- zostań wolontariuszem  Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

Zgłoś się:

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Serokomla. Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej może być zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne i samotnie gospodarujące.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Serokomla do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serokomli w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Serokomlę do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 15.02.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, ul. Warszawska 21, Ze względu na konieczność ograniczenia wizyt w Urzędach, zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 25 755 46 87 lub 25 755 45 06.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie korpus wsparcia seniorów

    korpus wsparcia seniorów