Zespół Interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łukowie w celu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym i świadkom przestępstw. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Można tu uzyskać kompleksową pomoc dla dzieci i dorosłych w przypadku przemocy, kradzieży, nie alimentacji, rozbojów, wypadków komunikacyjnych, lichwy, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw.

W ramach Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone są bezpłatnie następujące formy wsparcia:

• pomoc prawna;

• pomoc psychologiczna

 

Adres:

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

ul. Wyszyńskiego 45; 21-400 Łuków

Tel. 500 566 924

e-mail: lukow.oppp@caritas.pl

 

Punkt czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach 15.00 – 20.00

 

Przemoc jako zjawisko powszechne w społeczeństwie najczęściej prowadzi do poczucia winy, niskiej samooceny czy zniekształconego obrazu samego siebie. Przemoc dotyka rodziny o różnym statusie społecznym i niekiedy jest zjawiskiem wielopokoleniowym.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowanie i realizacja planu pomocy; monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy lub rodzin, w których do przemocy dochodzi; a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec takich rodzin.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

  1)   jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2)   gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3)   Policji;
  4)   oświaty;
  5)   ochrony zdrowia;
  6)   organizacji pozarządowych;
  7)   kuratorzy sądowi. 
 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SEROKOMLI:

 

1

Anna Stelmach

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

2

Agnieszka Ponikowska

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

3

Ewa Ostęp

Protokolant

4

Danuta Drejka

Członek

5

Sławomir Kołodziej

Członek

6

Agnieszka Kołodziejczyk

Członek

7

Ewa Lendzion

Członek

8

Krystyna Ociesa

Członek

9

Beata Ratyńska

Członek

10

Robert Aniszewski

Członek

 

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM LUB OFIARĄ PRZEMOCY?

Zadzwoń i powiadom:
Komisariat Policji w Adamowie – 25 755 31 07 lub
Komendę Powiatową Policji w Łukowie – 25 797 62 10 bądź Policję - 997 lub 112

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Komisariat Policji w Adamowie: Generała Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów – tel. 25 755 31 07
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Serokomli – tel. 25 755 45 02 działająca przy Urzędzie Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli – informacje w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:45 do 15:45, tel.  25 755 45 06.
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, tel.  25 755 45 06
 • Sąd Rejonowy w Łukowie – ul. Staropijarska 1, tel. 25 798 23 51
 • Sąd Rejonowy w Łukowie – Wydział Rodzinny i Nieletnich – ul. Kwiatkowskiego 3, tel. 25 798 98 51
 • Prokuratura Rejonowa w Łukowie - ul. Piłsudskiego 28, tel. 25 797 12 50
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie – ul. Broniewskiego 22/26, tel. 25 798 99 13
 • SP ZOZ w Łukowie – ul. dr A. Rogalińskiego 3, tel. 25 798 20 00, 25 798 20 01:
  • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia – wtorki i środy od godz. 8:00 do 14:00 (dowód osobisty, ubezpieczenie)
  • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień – terapia trwa 7 tygodni, zapisy i konsultacje w piątki od 8:00 do 13:00 (dowód osobisty, ubezpieczenie).
  • Specjalny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie – ul. Wojska Polskiego 61, tel. 25 798 78 76.
  • Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łukowie – oś. Chącińskiego 17,
   tel. 25 798 09 30
  • 801 12 00 02 Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie telefon czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 -22:00.
  • 0 800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8:15 – 22:00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
  • 0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – telefon dla osób , które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczyć. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 13:00 - 21:00.
  • Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Nadzieja” –
   ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski – spotkania odbywają się w każdy wtorek od 17:00 do 19:00.
  • Grupa wsparcia dla rodzin osób z problemem alkoholowym „Al.-Anon” – Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie, poniedziałki godz. 19:00.
  • Grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym AA w Łukowie:
   • Poniedziałek – Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ – godz. 17:30
   • Wtorek – Parafia Przemienienia Pańskiego – godz. 19:00
   • Środa – Parafia Brata Alberta – godz. 19:00
   • Czwartek – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – godz. 19:00
   • Piątek – Parafia Przemienienia Pańskiego – godz. 19:00
   • Niedziela – Klub Abstynenta przy szpitalu – godz. 17:00.
  • Grupy Wsparcia AA – „Przystań” – Wojcieszków – środa godz. 18:00.
  • Grupy Wsparcia AA – „Przystań” – Okrzeja – niedziela godz. 16:00.
  • Grupy Wsparcia AA – „Promyk” – Kock – czwartek godz. 19:00.
  • Policyjny Telefon Zaufania – tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godz. 9:30 – 15:30, od godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat)